Eigenaarschap

Als ik na de middagpauze bij het lokaal aankom, staan de derdejaars leerlingen al te wachten. Er staat een leeractiviteit wiskunde op mavo-niveau op de planning...