Een docent in de dop

“Meneer, mag ik een stift om op het bord te schrijven?” Meestal komt deze vraag van een leerling die uit verveling wat onzinnigs wil tekenen, maar in dit geval gaat een medeleerling de stelling van Pythagoras uitgelegd krijgen. Zonder wat te zeggen overhandig ik de stift en neem op gepaste afstand plaats. Ik ga half zitten nakijken en half zitten meeluisteren. Op die manier kan ik bijspringen zo gauw de uitleg verkeerd gaat of vastloopt. Verder lezen →

Twee weten meer dan één

Als ik de werkruimte inloop, zie ik Frank en Dennis onderuitgezakt op de bank zitten. Ik heb hun toets toevallig net nagekeken en probeer ze uit hun passieve houding te halen. “Werk aan de winkel, mannen. Jullie hebben de toets goed gemaakt, maar jullie hebben allebei nog een leerdoel niet behaald.” Ze staan op van de bank, nemen de toets van me aan en zoeken een plekje aan een tafel. Verder lezen →

Valentijnsdag

Alle leerlingen hebben de planning in hun logboek staan en zojuist gezamenlijk het journaal gekeken. De dagopening met mijn eerste klas duurt nog vijf minuten. Normaal gesproken gebruik ik deze tijd om het journaal te bespreken, maar vandaag is het een speciale dag. “Hebben jullie nog romantische plannen op Valentijnsdag?”, vraag ik hen. Verder lezen →

Hulplijn

Het is de laatste dag voor de kerstvakantie en ondanks dat de leerlingen over één uur vrij zijn wordt er in de wiskunderuimte hard gewerkt. Een aantal leerlingen hoopt op de valreep nog enkele leerdoelen te kunnen afronden. Terwijl ik druk in gesprek ben met een tweedeklasser vraagt een leerling uit de brugklas ongeduldig mijn aandacht. Een lange tijd heeft ze zelfstandig kunnen werken, maar nu heeft ze dringend hulp nodig. Verder lezen →